Skip to Content


  Üksteist Eesti juhtivat meediaagentuuri moodustasid Eesti Meediaagentuuride Liidu (EMAL),
  et koostöös esindada ning arendada ühingusse kuuluvate ettevõtete tegevust.
  Liidu liikmete käive moodustab ligi 70 % Eesti reklaamituru kogukäibest.

  Liit võimaldab meil seista liikmete ühiste huvide eest, ühtlasi on liitu kuulumine kvaliteedimärgiks
  ka kliendile, mis näitab et tegemist on vastutustundliku,kompetentse ja usaldusväärse ettevõttega

  Liidu ülesandeks on selgitustöö tegemine klientide , praeguste ja tulevaste turundusprofessionaalide
  teadlikkuse tõstmiseks meediaagentuuri rollist turundustegevuses.

  Meediaagentuuride Liit teeb aktiivselt koostööd kõigi Eesti meediakanalite, meediauuringu läbiviijate
  ja meediaturgu reguleerivate organitega ning osaleb õigusaktide väljatöötamise ja täiustamise protsessis.


  EMALi juhatusse kuuluvad - Olga Peresild, Anu Uuemõis ja Kert Kangert.